Akcijų taisyklės

 • Akcijų taisyklės.
  1. Pardavėjas savo nuožiūra gali rengti nukas.lt el. parduotuvėje įvairias akcijas.
  2. Remiantis LR įstatymais, akcijų nuolaidos netaikomos pradiniams ir specializuotiems pieno mišiniams. 
  3. Nuolaidos nesumuojamos. 
  4. Pirkėjas už užsakytas prekes įsipareigoja sumokėti nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip per 1 (vieną) valandą nuo užsakymo pateikimo momento. 
  5. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas nesumoka už prekes per 1 (vieną) valandą nuo užsakymo pateikimo momento.
  6. Pirkėjo surinktos prekės ir prekės kainos, esančios krepšelyje, nerezervuojamos.
  7. Prekių kiekis ribotas, todėl dėl didelės paklausos akcijai skirtos prekės gali būti išparduotos greičiau nei nurodytas akcijos laikotarpis. Tokiu atveju, akcijai skirtomis prekėmis yra prekiaujama, kol baigsis šių prekių atsargos arba pasiūlymo laikotarpis.
  8. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja nuo jų pakeitimo ar panaikinimo momento.
  9. Jei šioje svetainėje pateiktos kainos ar kita informacija nesutampa su reklaminiuose baneriuose pateiktomis kainomis ar informacija, prašome tai laikyti klaida arba kreiptis į UAB "Nukas" administraciją.